Skip to content
Menu

something to translate?

CIAO!

CIAO!

qualcosa da tradurre? da comunicare?

ANNA T. KOWALEWSKA Dziennikarz/Tłumacz

Porozumiewać się w obcym języku to nie to samo, co być tłumaczem. Tak, jak dziennikarzowi nie wystarcza znajomość gramatyki. A, by przełożyć książkę, nie dość zaglądać do słownika.

Słowa nabierają znaczenia dopiero w szerszym kontekście: językowym, branżowym, społecznym. Dobra znajomość obcego języka wymaga rozumienia powiedzeń, odniesień kulturowych, regionalizmów, form stylistycznych… I podczas gdy tłumaczenie ustne czy pisemne powinno przekazać w sposób zrozumiały ideę wyrażoną w jakimś języku komuś, kto go nie zna i kto wywodzi się z innego kręgu kulturowego, tak samo dziennikarz przybliża czytelnikom nieznane im fakty i historie.

Pracując równocześnie jako dziennikarz i tłumacz, wykorzystuję moje umiejętności w sposób, który wykracza daleko poza prosty przekład treści wyrażonych w jednym języku na inny.

Codzienny kontakt z odbiorcą za pośrednictwem różnych mediów, w kilku językach i w odniesieniu do najrozmaitszych dziedzin: od geopolityki i ekonomii po historię i religię, od literatury po najnowsze technologie, od transportu po medycynę, pozwala wyrobić nie tylko sprawność leksykalną, ale także szereg innych umiejętności przydatnych podczas pracy w sferze komunikacji i środków masowego przekazu.  

OFERTA

PRZEKŁADY

„Ja mówię jedno, wy piszecie co innego, a ludzie, którzy czytają taki tekst, rozumieją go jeszcze inaczej.” (Nikos Kazantzakis)

wIĘCEJ

TŁUMACZENIA

„Gwiazdy dla ludzi mają różne znaczenie. Dla tych, którzy podróżują, są drogowskazami. Dla innych są tylko małymi światełkami. Dla uczonych są zagadnieniami. Dla mego Bankiera są złotem. Lecz wszystkie te gwiazdy milczą.” (Antoine de Saint-Exupéry)

WIĘCEJ

DZIENNIKARSTWO

„Obiektywizm jest nieosiągalny, ale rzetelność leży w granicach naszych możliwości.” (Leonard Pitts)

WIĘCEJ

KOMUNIKACJA

„Najważniejsze w komunikacji jest usłyszeć to, co nie zostało powiedziane.” (Peter Ferdinand Drucker)

WIĘCEJ

KLIENCI

„Aplikacje do tłumaczeń z języków obcych są już dzisiaj wystarczająco sprawne, by przełożyć pozbawiony wyrażeń slangowych i poprawny gramatycznie tekst z jednego języka na inny, choć zwykle jest to tłumaczenie gramatycznie niezgrabne, trudne do zrozumienia i mające tylko w przybliżeniu podobne do oryginału znaczenie.” (Carl Tashian)

logo chigi
logo repub
vaticano
logo pl min